Opdat na een drankje de volgende dag ook genoten kan worden mits Got Lucky op zak

Avenir, de praktijk

 


Continue levensvraag: MOET ik dit doen? Moet IK dit nu doen?  Moet ik DIT nu doen? Moet ik dit NU doen? Moet ik dit nu DOEN?


Deze feiten zijn het beste bewijs

1991 - 2023 praktijk

praktijk avenir

Praktijk bestaat meer dan 30 jaar

Meten is weten: Ph waarde 7,4?

Ph waarde 7,4 diep donkerblauw, is de zuurwaarde gemeten van gezond bloed, urine en speeksel. Met deze waarde zou het ontstaan van ziektebeelden nauwelijks mogelijk zijn volgens de kenners

 

Gratis Ph waarde meting bij het eerste consult


Meer dan 50

Wall of Fame

Wall of Fame

 • 51ste zwangerschap gemeld op 10-9-2022 cliënte YvdM417;  een meisje geboren in februari 2023 
 • 52ste zwangerschap gemeld 11-9-2023 cliënte MK455 verwacht... mei 2024
  • Weer  een geboortekaartje voor aan de muur van mijn Wall of Fame

  Weer een bewezen feit dat rust en afstand nemen ruimte geeft voor een natuurlijk verloop in het zwanger kunnen worden weliswaar ondersteunt met Authentic Medical Nutrition en acupunctuur om de voorwaarden er voor te versterken/creëren. Zie ook Infertiliteit


  Inzicht 

  "Ieder avontuur begint iedere dag, ieder moment steeds opnieuw met de eerste stap" hoe klein of langzaam die ook kan zijn


  Persoonlijke coach 24/7 : LSCH

  Life Style Health Consultant / Mentaal en Fysiek

   

  Ervaringsdeskundige, iemand die er altijd voor je is...

  Begeleiding via de digitale middelen

  • Per video bellen

  • Per email

  • Per WhatsApp

  • Per sms

  • Online consulten en via email
  • Persoonlijke consulten
  • Mijn op maat gemaakte  Zen Massage

  zie prijzen en agenda bij Contact

  • . Een factuur wordt toegezonden. Vergoeding bij de verzekering is door te hoge kosten niet meer in verhouding en daardoor niet meer mogelijk
  • De praktijk is alléén op afspraak geopend 

  Iedere dag is het begin van de rest van het leven

  Met welke brandstof begin jij die dag?

  Eten doen we vooral om het lichaam op gemiddeld 37 graden warm te houden. Op deze temperatuur kunnen alle natuurlijke processen waar een lichaam aan onderhevig is op de juiste manier helemaal van zelf plaatsvinden. Bij minder koude temperaturen verandert dan ook de behoefte van het lichaam. Andere dingen worden er dan gegeten. Bij hele warme temperaturen wordt het gericht op het proces van koelen met frisse eetbare zaken zoals yoghurt, fruit en salades. We zijn levende wezens en moeten mee bewegen met het leven

  Een "Keizer" ontbijt bij een koude ochtend kan zijn: Havervlokken met rozijnen, gedroogd fruit en banaan met honing of pannenkoeken met gebakken gember en warme banaan of overgebleven pizza / nasi . Vul je brandstof aan om te kunnen doen voor wat je specifiek die dag gaat doen en nodig hebt vooral bij lage temperaturen 


  Verrassend "oud" nieuws: Wist je dat...

  "Oooh, dat wist ik niet...", heb ik te vaak gehoord in de praktijk

  En zo ontstond het schrijven van W.A.T. I.S.? Tijdloze blogs omdat natuurlijke gezondheid geen tijd kent. Met de afkorting van diverse informatieve manieren 

  Wist je dat...

  Adviezen

  Tips

  Inzichten (mijne)

  Surprise?

  Tijdloze, inspirerende, leuke, ondeugende, interessante, blik verruimende, leerzame informatie van een niet dagelijks niveau gebaseerd op meer dan 30 jaar praktijk en persoonlijke ervaringsdeskundigheid 


  Vernieuwde website 2 jaar online meer dan 20.000 page vieuws en 5000 bezoekers

  • website online sinds 22 feb 2021 -  hoge score google en in meer dan 30 landen bekeken 
  • website nu ook in het Engels te vertalen met google Chrome en ook goed leesbaar sinds 2022 
  6 pers bekeken 70 pages

  Website heeft een nieuw jasje sinds 22 februari 2021 en na 1 maand tegen de 1000 bezoekers die gemiddeld vier (4) of meer pagina's bekijken. Dat is een hoge score volgens Google 

  • google geeft aan dat 88% van de mensen al na één blik op een willekeurige site niet verder kijken
  • google geeft aan dat 0,7 % van de mensen meer dan 4 pageviews bekijken op een site

  Wat zegt het dat er 6 mensen zijn geweest die gemiddeld per persoon 70 pageviews op één dag op mijn site hebben bekeken....zie foto:

  • 14 april 2021 record pageviews: per persoon (6 x) 70 pageviews

  En in meer dan 30 landen bezocht : 1e V.S. in Vista en Pakistan (Lahore); Las Vegas en New York,  Egypte, Oezbekistan, Ivoorkust, Zwitserland, Frankrijk, Italië, Zweden, Duitsland, United Kingdom, Noorwegen, Turkije, Spanje, Oostenrijk, Finland, Curaçao, België, Ireland, Arabische Emiraten, China, India, Bosnia & Herzegovina,  Portugal, Ecuador , Jamaica, Russia, Rwanda, Denemarken, Suriname, Filippijnen


  Praktijk Avenir doet donaties aan Stichting Tess via 


  Column

  Het is wat het is

  De winter gaat over overgave in een teruggevonden, diep gewortelde rust. De lente is de fase van een frisse start met opruimbezigheden. De zomer is de bloeifase. Na 21 juni is de energie alweer naar binnen toe aan het trekken. Een diepe, energetische beweging naar de winter toe. Mee bewegen. Flexibel zijn. Datgene wat onze werkelijke natuur is

  Alles vindt zijn weg. Ook hier hebben de Authentic Medical Nutrition hun functie het fysiek staande blijven in de hectiek van nu die haaks staat op de oorspronkelijke leefhouding.  Levenslessen en ook hier het ontdekken van een werkelijkheid die past bij deze levensles. Er is een Oosterse visie die zegt:

   

  "Het is wat het is"

  Dit gaat over leren accepteren dat zaken zijn zoals ze zijn. En vooral hoe leer je daar dan in mee te gaan. Veel energie gaat verloren omdat er gevonden wordt dat de mens niet hoeft te veranderen maar wel dat ene HET of die ANDER. O ja, die ander waar ik zoveel problemen mee heb

  Welke spiegel wordt mij voor gehouden? Er werd mij gevraagd iets te schrijven voor iemands verjaardag over die persoon. Ik weet dat wat ik over die persoon denk meer over mij zegt dan over die persoon. Zelfs al zijn het feiten. De kleur die ze hebben zegt nog steeds meer over mij. En zo kan je bezig blijven dag in, dat uit

  Roce Amalia Durgaram

  Roce Amalia  De brief hieronder wordt bewaard omdat de tijden nog steeds veranderen. December 2021 nu mogen we wel aan de slag omdat we onder een regeling vallen. 2022 ik ben niet meer aangesloten bij de beroepsvereniging

  Brief minister m.b.t. Lock Down :  Zie rode tekst m.b.t. serieuze feiten en medisch wel of niet-medisch 

  Er wordt nog aangewerkt om de status te wijzigen hogerhand

  15 Dec 2020 Brief aan het Ministerie van VWS, Hugo de Jonge, minister van Medische Zorg en Sport 

  Naar vandaag is gebleken vallen wij als beroepsgroep vooralsnog buiten de groep beroepen welke onder de huidige lockdown mogen doorwerken. Corona en contactberoepen (zoals de kapper en masseur) | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl
  Er rest het bestuur helaas niet anders dan jullie te adviseren gehoor te geven aan hetgeen door deze bepaalt wordt.
  Vandaag is er vanuit de KAB een brief verzonden naar het Ministerie van VWS, Hugo de Jonge, minister van Medische Zorg en Sport en per mail aan de leden van de Vaste Kamercommissie VWS van de Tweede Kamer met het verzoek voor het openstellen praktijken complementaire therapeuten met de volgende tekst.
  Betreft: openstellen praktijken complementaire therapeuten
  Budel, 15 december 2020
  Geachte heer De Jonge, geachte volksvertegenwoordigers,
  Om te beginnen onze dank en waardering voor het vele werk dat door u en alle betrokken partijen in deze spannende tijd wordt verzet. En nu vlak voor de Kerst draconische maatregelen treffen, dat getuigt van moed.
  Namens vier beroepsverenigingen* van hoog opgeleide complementair therapeuten en artsen vragen wij uw aandacht voor onze contactberoepen. Wij constateren dat onze contactberoepen kennelijk aan de verkeerde kant van de ‘knip’ zijn terechtgekomen, namelijk bij de niet-medische beroepen. Wij komen niet voor op de lijst Uitzonderingen Contactberoepen Lockdown, die uitgaat van betaling op basis van specifieke wetten.
  Hier willen wij graag tegenover stellen dat onze therapeuten:

  ⦁ vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering;
  ⦁ voldoen aan de voorwaarden door de ZV gesteld (vooropleiding, vakinhoudelijke en medische nascholing, visitatie etc.);
  ⦁ verplicht voorzien zijn van een AGB-code;
  ⦁ daardoor in aanmerking komen voor de COVID-sneltest;
  ⦁ gehouden zijn aan gelijke wetgeving als de reguliere zorg: WGBO, Wkkgz, AVG;
  ⦁ geregistreerd zijn met SBI-code 86919: overige paramedische praktijken en alternatieve genezers;
  ⦁ btw-vrijgesteld zijn voor gezondheidskundige verzorging van de mens;
  ⦁ vakinhoudelijk en westers medisch op Hbo-niveau zijn opgeleid;
  ⦁ geen luxeproduct leveren aan klanten, maar patiënten behandelen;
  ⦁ effectieve zorg verlenen, bijvoorbeeld bij chronische pijn waarbij pijnstilling niet afdoende is, of aan mensen die reguliere medicatie niet verdragen of waarvoor geen afdoende reguliere behandeling is;
  ⦁ hiermee de overbelaste eerstelijnszorg structureel ontlasten en kostenbesparend werken;
  ⦁ patiënten ondersteunen, die in deze tijd op reguliere ingrepen moeten wachten;
  ⦁ behandelen op basis van wetenschappelijk en kosteneffectiviteitsonderzoek;
  ⦁ werken conform protocollen naar RIVM-voorbeeld i.v.m. COVID-19;
  ⦁ vanuit de basis van hun therapieën een gezonde leefstijl promoten, waarmee zij een belangrijke bijdrage leveren aan de onlangs in de Tweede Kamer aangenomen motie van Von Martels en Kuik (35570-XVI-47);
  ⦁ aangewezen zijn op (of veroordeeld tot) de Continuïteitsbijdrage door Zorgverzekeraars Nederland.
  Wij menen dat er voldoende onderbouwing is om onze ‘contactberoepen in alternatieve geneeswijzen’ onder de medische contactberoepen te scharen.

  ANTWOORD
  Hieronder de informatie die wij via NVA, KAB en RBCZ ontvingen, waaruit blijkt dat, sinds gisteren, niet contactberoepen in de aanvullende zorg wel degelijk hun werk mogen doen binnen de huidige maatregelen. Lees deze informatie alstublieft aandachtig.
  Zaterdag 18 december ontvingen we mail van het Ministerie van VWS met een schrijven van de directeur Programma-directie Covid-19, in reactie op ons schrijven van 15 december. Dat was snel, maar helaas niet positief. Uit de brief blijkt klip en klaar, onze praktijken moeten dicht.
  De belangrijkste passage uit de brief:
  'De uitoefening van contactberoepen met uitzondering van (para-) medische contactberoepen is van 15 december 2020 t/m 19 januari 2021 verboden. De gedachte hierachter is het zoveel mogelijk beperken van contactmomenten en reisbewegingen ten behoeve van de bestrijding van het Covid-19 virus, waarbij de doorgang van medische zorg zo min mogelijk moet worden gehinderd. Chiropractors en osteopaten vallen niet onder de (para)medisch contactberoepen.
  Daarom staat het beroep acupuncturist niet op de lijst en mag de uitoefening van uw beroep dus niet plaatsvinden. De huidige lijst zal ook niet worden aangepast.'
   
  Dinsdag 22-12-2020
  Beste collega’s,
  Na een (in)spannende en stressvolle week voor ons allemaal, ontving ik eind van deze middag eindelijk telefonisch antwoord van de afdeling beleidszaken van het Ministerie van VWS op de door ons aan het Ministerie gestelde vragen. Later vanavond is dit schriftelijk aan mij bevestigd: De niet-contactberoepen kunnen aan het werk (blijven).
  De tijd die het Ministerie nodig had om deze uitspraak te doen, werd grotendeels bepaald door het feit dat uitgezocht is wat de officiële juridische status van een behandelruimte van een complementair werkende zorgverlener is. Deze vraag is onder meer aan de NCTV (afdeling Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) voorgelegd geweest. Dat klinkt heel zwaar en buitenproportioneel, maar naar ik heb begrepen zitten daar de experts die zich met het definiëren van begrippen als ‘openbare ruimte’ en ‘publieke ruimte’ bezighouden.
  Het antwoord brengt als gezegd definitief duidelijkheid voor de collega’s die géén contactberoep uitoefenen:
   “Het is niet verboden om deze niet-contactberoepen uit te oefenen. Zoals ik u inmiddels ook al telefonisch heb medegedeeld, is de definitie van een contactberoep inderdaad: ‘een beroep waarbij het niet mogelijk is ten minste een veilige afstand te houden tot een klant of patiënt’. Op basis daarvan is er dus geen sprake van een verbod, voor bijvoorbeeld een coach. Daarnaast is het ook geen publieke plaats (die moeten in principe dicht), maar een zorglocatie. Dit blijkt uit de (brede) definitie van ‘zorg’ uit artikel 1 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die hiervoor gehanteerd wordt. Onder deze definitie valt ook alternatieve zorg.
  Concluderend: Voor niet-contactberoepen die vallen onder de definitie van zorg zoals genoemd in artikel 1 van de WKKGZ, geldt er geen verbod. Hierbij geldt overigens alsnog de zeer nadrukkelijke oproep om dit zoveel mogelijk te beperken en het (bijvoorbeeld) vanuit huis te organiseren.”
  Voor de collega’s die een contactberoep uitoefenen, blijft een verbod op het uitoefenen daarvan gehandhaafd. Tenzij dit beroep valt onder één van de door de overheid met name genoemde zorgwetten. Helaas is dat voor het overgrote deel van onze therapeuten niet het geval. Voor alle duidelijkheid: onze zorg valt niet onder de zorgverzekeringswet. Onder deze wet valt uitsluitend zorg die vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Ook vallen wij niet onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Wel kan het zijn dat een behandeling plaatsvindt na doorverwijzing van de huisarts en er dus een medische indicatie aan ten grondslag ligt.

  Ik heb in het telefoongesprek met het Ministerie voorts laten weten dat de discussie over het feit dat wij door hen als niet-medische beroepsgroep worden gelabeld wat mij betreft zeker niet ten einde is. Ik reken erop dat daar in de beantwoording van onze brief door de Minister nog uitspraak over wordt gedaan. Als dat niet zo is, behouden we ons het recht voor om daar nog op terug te komen. Die labeling heeft namelijk wél consequenties voor de contactberoepen in onze sector.
  We hebben nu een duidelijke en door de afdeling beleidszaken van het Ministerie VWS gevalideerde uitspraak ontvangen. Deze informatie zullen we ook delen op onze website en de social mediakanalen. Deze informatie kan door jullie met de therapeuten worden gedeeld.
  Namens het bestuur en de directie RBCZ,
  Boudewijn Gelaudie, voorzitter
   
  Dus: u mag in uw praktijk zijn, cliënten ontvangen op anderhalve meter mag, mondelinge anamnese afnemen mag, voedingsadvies geven mag, leefstijladvies geven mag, een kruidenconsult mag, kruiden verstrekken mag, de pols voelen mag niet, acupunctuur beoefenen mag niet, Shiatsu mag niet, Tuina mag niet, alles binnen anderhalve meter mag niet!!

  De enige ruimte die geboden wordt voor de overige contactberoepen is de uitzondering voor medisch noodzakelijke behandelingen. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/winkels-en-contactberoepen/kapper-masseur-en-andere-contactberoepen
   De NVA en Zhong vertalen dit voor hun leden als: alleen op verwijzing van een arts, en alleen in geval van medische noodzaak, i.e. gevaar voor onherstelbare schade bij niet behandelen, geen alternatief voorhanden etc.
  Dit betreft echt uitzonderingen; niet elk verwijsbriefje betreft een medisch noodzakelijke behandeling.
  Wij adviseren op de factuur te vermelden: ‘acupunctuurbehandeling met verwijzing arts’ (met naam van de arts) en te zorgen voor goede dossiervorming en strikte naleving van de hygiëne- en infectiepreventie protocollen.
  Inmiddels is duidelijk geworden dat er actief gehandhaafd wordt.
  Er zijn gevallen bekend waarbij handhavers praktijken bezoeken en vragen stellen met betrekking tot triage, contactonderzoek, hoe gegevens opgeslagen worden en controleren op het naleven van de corona regels.
  Wij trachten duidelijk te krijgen in hoeverre handhavers bevoegd zijn om achter uw praktijkdeur te komen controleren. En zo ja, hoever gaat die bevoegdheid? Mag men bijvoorbeeld in uw agenda kijken?
  Het zijn voor ons allen barre tijden, voor u als zorgprofessional, voor uw cliënten, voor Zhong, voor onze zusterorganisaties.
  Wij blijven ons gezamenlijk inzetten, dus wanneer u ideeën of contacten hebt, wanneer u actief wilt participeren, laat het ons weten!
  Het bestuur wenst u kracht en wijsheid in deze moeilijke tijd.
  Met vriendelijke groet,
  NVTCG Zhong


  Betaald parkeren tot 14.00 uur

  Avenir komt van komen, toe komen, het komt u toe...